Mastereksamen: Karoline Saubrekka

”Diversitet og sesongvariasjon av marine pelagiske protister i Indre Oslofjord, undersøkt med metastrekkoding.”   

Veiledere: Professor Bente Edvardsen, Overingeniør Anders K. Krabberød

Bedømmelseskomité: Professor Stein Fredriksen, Førsteamanuensis Anna Vader, UNIS

Publisert 12. feb. 2019 12:12 - Sist endret 12. feb. 2019 12:12