Mastereksamen: Marco Pannone

Role of NEIL DNA glycosylases in G4 dynamics

Veileder: Magnar Bjørås, Christine Neurater, Gunn Hildestrand, OUS-RH, Pål Falnes, IBV

Sensorer: Katja Schefler, NTNU, Odd Stokke Gabrielsen, IBV

Publisert 3. juni 2019 10:37 - Sist endret 3. juni 2019 10:37