Mastereksamen: Sarah Thon

A new method for measuring perturbational complexity index in rat model in vivo

Veileder: Johan Frederik Storm, OUS-RH, Marianne Fyhn, IBV

Sensorer: Dagfinn Matre,  Stami, Martha Hvoslef Eide, IBV

Publisert 11. juni 2019 12:26 - Sist endret 13. juni 2019 11:14