Mastereksamen: Astrid Eggemoen Bang

The Biodiversity of Mud Dragons (Kinorhyncha) in the Fjords of Møre og Romsdal, Norway

Veiledere: Lutz Bachmann og Torsten Hugo Struck

Sensorer: Jonas Thormar, Havforskningsinstitutet  og Arild Johnsen, NHM

Publisert 23. juni 2020 18:14 - Sist endret 23. juni 2020 18:14