Mastereksamen: Chistina Seljebotn

Impacts of elevated CO2 and light on growth and stoichiometry in Arabidopsis 

Veiledere: Dag O. Hessen, Ane Victoria Vollsnes og Anne Hope Jahren

Intern sensor:  Professor Anne Krag Brysting
Ekstern sensor: Professor Jorunn Elisabeth Olsen, NMBU

 

Publisert 15. juni 2020 15:21 - Sist endret 15. juni 2020 19:41