Mastereksamen:June Edvarda Eliassen

Biologistudenters motivasjon for beregningsorientert biologi etter innføring av krav om full fordypning i realfaglig matematikk
En kvantitativ studie om studenters mestringsforventning, interesse og opplevelse av nytteverdi for emnet BIOS1100, og hvordan matematikk R2 henger sammen med motivasjon hos studentene i emnet

 

Hovedveileder: Tone Fredsvik Gregers, IBV

Medveiledere: Lex Nederbragt, IBV og Maria Vetleseter Bøe, Fysisk institutt

Ekstern sensor: Magnus Kahrs, NTNU: magnus.s.kahrs@ntnu.no

Intern sensor:  Tom Andersen, IBV: tom.andersen@ibv.uio.no

Publisert 4. juni 2020 15:45 - Sist endret 4. juni 2020 16:25