Mastereksamen: Katharina Nøkling-Eide

Den bentiske makroalgevegetasjonen på Lista – Hva har skjedd på 50 år?

Veiledere: Stein Fredriksen, IBV og Tove Gabrielsen,Universitetet i Agder.

Ekstern sensor: Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet
Intern sensor:  Josefin Titelman, IBV

Publisert 16. juni 2020 13:26 - Sist endret 16. juni 2020 13:26