Mastereksamen: Ragnhild Ryther Grimm Torstensen

Miljøeffekter ved dyrking av sukkertare (Saccharina latissima) Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat

Veiledere: Trine Bekkby NIVA, Stein Fredriksen, IBV og Kasper Hancke, NIVA.

Intern sensor: Tom Andersen, IBV

Ekstern sensor: Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet 

Publisert 12. juni 2020 14:46 - Sist endret 12. juni 2020 14:46