Mastereksamen: Tor Arne Justad

Assessing local adaptations in a widespread forest fungus by in vitro growth experiments

Veiledere: Håvard Kauserud, Inger Skrede, Sundy Maurice og Jørn Henrik Sønstebø.

Sensorer: Johan Asplund, NMBU og Ane Vollsnes, IBV.

Publisert 17. juni 2020 13:19 - Sist endret 22. juni 2020 15:42