Mastereksamen: Ulrik Håheim Johnsen

The benthic algae of the Bærum basin in the inner Oslofjord. A comparison of eight sites between 1993-94 and 2018

Veiledere: Stein Fredriksen (hoved) og 1. Amanuensis Kjell Magnus Norderhaug (bi).

Sensorer: Ekstern sensor er forsker Henning Steen fra Havforskningsinstituttet, intern sensor er professor Stein Kaartvedt IBV.

Publisert 14. jan. 2020 13:14 - Sist endret 14. jan. 2020 13:14