Mastereksamen: Anne Kristin Mc Laren Berge

Characterization of a Rab-like protein regulating cell migration

Veileder. Cinzia Progida, Katharina Vestre, IBV

Sensorer. Ellen M. Haugsten, OUS, Tom Kristensen, IBV

Publisert 26. mai 2020 17:42 - Sist endret 15. juni 2020 11:09