Mastereksamen: Ariane Karlsen

Naturtypekartlegging i Oslo etter systemet «Natur i Norge» Hvilke naturtyper er vanlige og hvilke er sjeldne i et urbant miljø?

Veileder: Olav Skarpaas, NHM, Harald Bratli, NHM

Sensorer: Kari Klanderud, NMBU, Kristina Bjureke, NHM

Publisert 3. mars 2020 10:21 - Sist endret 3. mars 2020 10:21