Mastereksamen: Malin Brein

Establishing expansion microscopy for observation of perineuronal net ultrastructure

Veileder: Marianne Fyhn, Sverre Grødem, IBV

Sensorer: Emnre Yaksi, NTNU, Ivan Winje, IBV

Publisert 19. aug. 2020 11:23 - Sist endret 19. aug. 2020 11:23