Mastereksamen: Maria Banaszkiewicz

Microbiological monitoring of an Atlantic salmon recirculating aquaculture system (RAS) – Health and quality assessment

Veileder: Ane Mohn Bjelland, Henning Sørum, NMBU, Bastian Star, IBV

Sensorer; Snorre Gulla, Vetinst; Inger Skrede, IBV

Publisert 25. mai 2020 14:04 - Sist endret 15. juni 2020 14:25