Mastereksamen: Martha Karijord

Populasjonsundersøkelser av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) - med fokus på isolasjon, areal, naturtyper og gjengroing på utvalgte lokaliteter i Sørøst-Norge

Veilder: Olav Skarpaas, NHM, Odd Egil Stabbetorp, NINA, Marianne Evju, NINA

Sensorer: Hanne Sickel,NIBIO, Brita Stedje, NHM

Publisert 3. mars 2020 10:09 - Sist endret 3. mars 2020 10:15