Masterekamen: Sanne Risbakk

Hydrogenase as a biocatalyst to generate H2 from solar – driven water splitting

Veileder: Paul Hoff Backe, Mingyi Yang, OUS, Hans-Petter Hersleth, IBV

Sensorer: Andreas Brech, OUS, Tom Kristensen, IBV

Publisert 9. juni 2020 14:51 - Sist endret 11. juni 2020 12:19