Mastereksamen: Sondov Dahlen

Structure and function of FNR1 from Bacillus cereus undergoing a mutation.

Veileder: Hans-Petter Hersleth, Martha Hammerstad; IBV

Sensorer: Bjørn Dalhus, OUS, Tom Kristensen, IBV

Publisert 9. juni 2021 13:25 - Sist endret 9. juni 2021 13:34