Mastereksamen: Adam Eindride Naas

Distribution modelling of a century with tree- and forest line changes

Veiledere: Anders Bryn (hovedveileder), Peter Horvath, Terje K. Berntsen og Olav Skarpaas. 

Sensorer: Ella Thoen ved IBV-UiO og Vegar Bakkestuen ved NINA

Publisert 26. mai 2021 15:32 - Sist endret 27. mai 2021 14:11