Mastereksamen: Jonas Oliver Elnes

Predicted time and areas of interaction risk between harbour seals and coastal gill net fisheries in Norway

Hovedveileder: Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet

Medveiledere: Asbjørn Vøllestad, IBV og André Moan, Havforskningsinstituttet

Intern sensor: Atle Mysterud
Ekstern sensor: forskningsdirektør Marianne Olsen, NIVA

Publisert 31. mai 2021 10:51 - Sist endret 16. juni 2021 17:05