Mastereksamen: Stein I. Engebretsen

Trade-off between moult and brood size in the blue tit - an experiment

Veileder: Tore Slagsvold, IBV

Sensorer: Svein Dale, NMBU og Jan T. Lifjeld, NHM

Publisert 26. mai 2021 15:18 - Sist endret 26. mai 2021 15:32