Mastereksamen: Julie Røkke Osen

Do mutations in gyrA cause incompatibility between DNA gyrase and certain Qnr variants, resulting in deleterious fitness cost in Escherichia coli?

Veiledere: Roger Simm, Inst. for oral biologi,  Dirk Linke, IBV

Sensorer: Marina Aspholm , NMBU, Rein Aasland, IBV

Publisert 9. juni 2021 10:35 - Sist endret 9. juni 2021 10:35