Mastereksamen: Lisa Brynjulfsen

Therapeutic bispecific T-cell engagers (BiTEs) and bispecific killer cell engagers (BiKEs) targeting cells presenting gliadin peptides

Veileder: Ludvig Sollid, Lene Støkken Høydahl, OUS, Finn-Eirik Johansen, IBV

Sensorer: Sébastien Walchli, OUS, Tone Gregers, IBV

Publisert 27. mai 2021 13:14 - Sist endret 27. mai 2021 13:14