Mastereksamen: Malin Lindal Olaussen

Ecology and connectivity of coastal spawning areas of pleuronectidae as inferred from egg distribution and oceanographic modelling

Veileder: Stein Fredriksen, IBV og Sigurd Heiberg Espeland, Havforskningsinstituttet

Sensorer: Thrond Oddvar Haugen fra NMBU og Øystein Langangen IBV

Publisert 12. jan. 2021 18:32 - Sist endret 16. juni 2021 17:06