Mastereksamen: Marthe Ueland

Genetic study of T cell receptor (TCR) in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)

Veileder: Marthe Viken, Benedicte Lie, Riad Hajdarevic, OUS, Finn-Eirik Johansen, IBV

Sensorer: Tone Berge, OUS, Gøran Nilsson, IBV

Publisert 18. mai 2021 09:52 - Sist endret 18. mai 2021 11:02