Mastereksamen: Birgitte Haugetun Sebjørnsen

Bentiske makroalger i Indre Oslofjord: en sammenligning fra fire stasjoner mellom 1993-94 og 2021

Veiledere: Stein Fredriksen, IBV og Wenche Eikrem, IBV

Sensorer: Henning Steen, Havforskningsinstituttet og Stein Kaartvedt, IBV.

Publisert 16. mai 2022 11:20 - Sist endret 16. mai 2022 11:20