Mastereksamen: Brage Sævarang

Kvantifisering av hoppekrepsparasitter med digitale fluorescens-bilder

Veiledere: Josefin Titelman, IBV, Tom Andersen, IBV, og Lasse Krøger Eliassen, IBV.

Sensorer: Markus Lindholm, Steinerhøyskolen, og Asbjørn Vøllestad, IBV.

Publisert 7. juni 2022 12:52 - Sist endret 7. juni 2022 12:52