Mastereksamen: Cathrine Marie Villars-Dahl

Effekter av kobber og mikroplast på hemocytter fra sjustripeskjell Pseudamussium pelutrae

Veileder: Ketil Hylland, IBV.

Sensorer: Anders Ruus, IBV/NIVA, og Espen Mariussen, FHI.

Publisert 13. juni 2022 13:48 - Sist endret 13. juni 2022 13:48