Mastereksamen: Ingrid Wik Rushfeldt

The Modulation and Correlation of the Morphological Venom System of Centipedes (Lithobius)

Veiledere: Eivind Andreas Baste Undheim, IBV og Kjetil Lysne Voie, NHM.

Sensorer: Ronald Jenner, The Natural History Museum, London og Asbjørn Vøllestad, IBV.

Publisert 6. jan. 2022 17:36 - Sist endret 10. jan. 2022 14:04