Mastereksamen: June Helén Gabrielsen

Samfunn knyttet til kunstig substrat i båthavner i Oslofjorden Et studium over sesong med fokus på fremmede arter.

Veiledere: Stein Fredriksen, IBV, og Trine Bekkby fra NIVA. 

Sensorer: Tone Kroglund, Havforskningsinstituttet, og Øystein Langangen, IBV.

Publisert 7. juni 2022 14:17 - Sist endret 7. juni 2022 14:23