Mastereksamen: Knut Hauge Engvik

Applications of k-mer count tables in community ecology

Veiledere: Alexander Eiler, IBV og Torbjørn Rognes, IFI

Sensorer: Thomas Haverkamp, Veterinærinstituttet og Bastiaan Star, IBV

Publisert 4. jan. 2022 14:34 - Sist endret 11. jan. 2022 12:20