Mastereksamen: Mabel Pernille Bråthen

Døgnvandring og nattadferd hos Meganyctiphanes norvegica

Veiledere: Stein Kaartvedt, IBV og Josefin Titelman, IBV

Sensorer: Thor Klevjer, Havforskningsinstituttet og Dag Hessen, IBV.

Publisert 12. mai 2022 14:55 - Sist endret 12. mai 2022 14:55