Mastereksamen: Maren Haug Andersen

Responses to environmental stressors in marine benthic foraminifera

Veiledere: Elisabeth Alve, GEO, og Ketil Hylland, IBV.

Sensorer: Øyvind Voie FHI, og Johan Øvrevik, IBV.

Publisert 24. mai 2022 13:34 - Sist endret 25. mai 2022 20:24