Mastereksamen: Pernille Alice Wegger Broughton

Inter-observatørvariasjon ved kartlegging etter Miljøregistrering i skog (MiS)

Veiledere: Anders Bryn (NHM, hovedveileder), Rune Halvorsen (NHM), Peter Horvath (NHM).

Intern sensor: Eva Lieungh (NHM).

Ekstern sensor: Turid Trötscher, Seniorrådgiver (Landbruksdirektoratet).

Publisert 17. juni 2022 11:08 - Sist endret 17. juni 2022 11:08