Mastereksamen: Rebekka Gullvåg

Effects of High Latitude Light Conditions on Gas Exchange and Morphology in Trifolium repens

Veiledere: Ane V. Vollsnes (IBV), Anne K. Brysting (IBV) Anders Bryn, (NHM/IBV), og Astrid Vatne (GEO).

Sensorer: Sissel Torre (NMBU), og Håvard Kauserud (IBV).

Publisert 24. mai 2022 14:47 - Sist endret 9. juni 2022 09:20