Mastereksamen: Aengus Officer

Novel APC-targeted DNA vaccine based on an immunoglobulin heterodimer

Veiledere: Ranveig Braathen, UiO; Daniela Maria Hinke, UiO; Finn-Eirik Johansen, IBV

Sensorer: Gro Tunheim, FHI; Pål Falnes, IBV

Publisert 16. mai 2022 12:10 - Sist endret 19. mai 2022 10:21