Mastereksamen: Hege Hovland

Palladium nanoparticles in copper transport mutants of Escherichia coli

Veiledere: Dirk B. K. Linke og Athanasios Saragliadis

Sensorer: Marina Portantier, IBV og Gustav Vaaje-Kolstad, NMBU

Publisert 31. mai 2022 12:37 - Sist endret 31. mai 2022 12:37