Mastereksamen: Hilde Kristin Andersen

Struktur-funksjonsstudier av ferredoksin-flavodoksin NADP+ oksidoreduktase 1 fra Bacillus cereus som en jern-opptak oksidoreduktase

Veiledere: Hans-Petter Hersleth og Marta Hammerstad

Sensorer: Tom Kristensen og Morten Sørlie (NMBU)

Publisert 3. juni 2022 10:53 - Sist endret 17. juni 2022 12:42