Mastereksamen: Jacob Conradi

In vivo and in vitro strategies to study precise gene editing using CRISPR-Cas9

Veiledere: Emma Haapaniemi og Hans-Petter Hersleth

Sensorer: Finn-Eirik Johansen og Benedicte Stavik (OUS)

Publisert 2. juni 2022 12:36 - Sist endret 7. juni 2022 13:54