Mastereksamen: Linda Thuy Dieu Ngo

“String-of-Beads” DNA Vaccine Encoding T cell Epitopes Targeted towards Antigen Presenting Cells for Protection Against Multiple Myeloma in MOPC315 Mouse Model

Veiledere: Ranveig Braathen, Marita Westrin og Finn-Eirik Johansen

Sensorer: Cinzia Anita Maria Progida og Fleur du Pré (OUS)

Publisert 7. juni 2022 16:03 - Sist endret 8. juni 2022 08:37