Mastereksamen: Tellef Helle-Valle

Gene and protein expression of EGLN1-3 in anoxia- and reoxygenation exposed crucian carp brain

Veileder: Sjannie Lefevre, Lucie Gerber, Göran Nilsson, IBV, May Kristin Torp, Kåre-Olav Stensløkken, OUS

Sensorer: Øivind Andersen, NMBU, Finn-Eirik Johansen, IBV

Publisert 3. jan. 2022 13:55 - Sist endret 3. jan. 2022 14:00