English version of this page

Distribuerte MultiMediaSystem (DMMS)

Forskingsgruppa for Distribuerte MultiMediaSystem (DMMS) har som mål å betre framtida sine nettverk og mellomvare for avanserte multimediaapplikasjonar. Multimedia tyder ikkje berre lyd og video, men også data frå alle typar sensorar. Vi undersøker kontektsbevisste og sjøladaptive løysingar for overføring, distribusjon, forvaltning, og analyse av (multimediale) data. Vår inneværande forsking er sentrert om følgande tema:

  • Heimehelsetenester: Multimodale hendelsesbaserte system, maskinlæring og applikasjonar
  • Framtida og internett: Autonome nettverk og autonome system
  • Framtida og media: Innhaldsdistribusjon
  • Nødsituasjonar og redningsaksjonar: Mobile system for dataforvaltning

Publisert 18. nov. 2010 08:34 - Sist endra 4. nov. 2020 11:43