English version of this page

Oslo Analytics

Om prosjektet

Formålet med Oslo Analytics-prosjektet ved UiO er å utvikle modeller og praktiske løsninger for cybertrusseletterretning. Prosjektet er organisert i samarbeid med mnemonics, NR, NSM, Forsvarets Etteretningshøgskole, US Army Research Labs og TU Darmstadt.

Resultater

Oslo Analytics utvikler avanserte metoder basert på big data-analyse, maskinlæring og subjektiv logikk for dypere analyse og situasjonsforståelse av sikkerhetshendelser. Prosjektet bidrar til internasjonal standardisering av format for representasjonh og utveksling av cybertrusseletterretning.

Finansiering

Norges Forskningsråd finansierer prosjektet over 5 år fra 2016 til 2020 gjennom IKTPLUSS programmet.

Samarbeid

Prosjektet ledes av Prof. Audun Jøsang ved IFI. Oslo Analytics utnytter partnernes komplementære ekspertise relatert til cybersikkerhet, og involverer flere PhD-kandidater, PostDoc-forskere og Master-studenter.

Ledige stillinger

Oslo Analytics tilbyr et PostDoc stipend. Interesserte kandidater er velkommen til å søke innen 1.november 2017.

Publisert 17. aug. 2015 15:55 - Sist endret 25. okt. 2019 12:35