English version of this page

Analytiske Systemer og Resonnering (ASR)

Om gruppen

Vi bygger på etablerte metoder fra logikk som vi videreutvikler for å løse morgendagens utfordringer i områder som Semantic Web og Big Data.

Logikk Intelligente Data

Logikk gir både språk for å beskrive presise sammenhenger og kalkyler for å resonnere om dem.

Logikk har en lang tradisjon med røtter innen filosofi og matematikk. Den har fått ny aktualitet innenfor databehandling der den brukes til å beskrive og resonnere om software, hardware, modellering og kompleksitet.

Vi er opptatt av automatisk resonnering der maskiner utfører logiske slutninger for å avdekke og bruke kunnskap som ligger gjemt i en informasjonsmengde.

Vi bruker resonnering på veldig store datamengder for til fulle å utnytte mulighetene som gis av intelligente data.

Data må tilføres ekstra kunnskap for å bli til maskin-prosesserbar informasjon. Som oftest er denne kunnskapen bundet til applikasjonene som genererer eller bruker dataene, og til menneskene som bruker applikasjonene.

I dag ser vi en utvikling der denne kunnskapen løsrives fra applikasjonene og i stedet knyttes direkte til dataene. Resultatet av denne prosessen kaller vi intelligente data.

Intelligente data ligger bak Semantic Web og skalerbare løsninger for Big Data, der applikasjoner opererer i samtidig samspill med mange og store datakilder.

Det blir stadig viktigere å kunne generere intelligente data og bruke logikk til å resonnere om dem.

Prosjekter

Scalable End-User Access to Big Data (Optique)

Optique skal gi skalerbar tilgang til store datalagre. Resultatene testes mot store mengder industridata hos Statoil og Siemens.

Optique er et av de største forskningsprosjekter i Europa innenfor IKT, finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram, med verdensledende akademiske partnere fra Norge, England, Tyskland, Italia, og Hellas. Prosjektet har oppstart 1. november 2012 og ledes fra ASR-gruppen.

LogID er spesielt involvert i utviklingen av:

  • Intelligente spørregrensesnitt
  • Avbildinger mellom domenevokabularer og databaser
  • Intelligente data hos Statoil

Semicolon

Semicolon handler om samhandling og interoperabilitet i norsk offentlig sektor.

Semicolon er finansiert av NFR innenfor Verdikt-programmet, og ledes av Karde. Prosjektet involverer flere store offentlige etater.

LogID bidrar med åpning og publisering av intelligente data, særlig fra Brønnøysundsregistrene.

Digital Oil (Doil)

Digital Oil skal gi bedre metoder for å utnytte store mengder sensorbasert informasjon innen olje&gass-sektoren.

Prosjektet finansieres av NFR under Verdikt-programmet og ledes fra NTNU.

ASR bidrar med prototyper som demonstrerer intelligente data i slike anvendelser.

Automating Coherent Logic (ACL)

ACL fokuserer på automatisk bevissøk for førsteordens logikk innenfor rene matematiske anvendelser.

ACL finansieres av frie prosjektmidler fra NFR og ledes fra Universitetet i Bergen.

ASR utvikler verktøy som støtter automatisert matematisk resonnering.


Samarbeid

ASR har aktivt pågående samarbeid med mange partnere fra både industri, offentlig sektor, og akademia gjennom våre prosjekter:

Industri

Akademia

  • NTNU
  • Universitetet i Bergen
  • Oxford University
  • Technische Universität Hamburg-Harburg
  • Free University of Bolzano
  • Università la Sapienza, Roma
  • National and Kapodistrian University of Athens.

 

Publisert 8. nov. 2018 12:30 - Sist endret 25. feb. 2019 09:25