Når helsetjenester flyttes til hjemmet

Vi trenger mer ressurser for å ta vare på de eldre. En løsning er at de skal kunne ta vare på seg selv.

Samfunnet står overfor store demografiske endringer, hvor den eldre delen av befolkningen blir større, samtidig med at den yngre, arbeidende delen blir mindre. Disse endringene har store samfunnsmessige konsekvenser, ikke minst for den delen av helsesektoren som omfatter seniorer, deres pårørende, og helse- og omsorgsarbeidere.

Helsesektoren møter de demografiske utfordringene bl.a. gjennom å omfordele ytelser og ressurser mellom offentlige institusjoner og private hjem, mellom helsearbeidere, seniorer og deres pårørende, samt mellom teknologier og mennesker. Med en slik omfordeling blir ansvar for omsorg overført fra helseinstitusjoner til hjemmet og de mennesker og teknologier som er der. Med dette oppstår det også andre og nye fordelinger av helse- og omsorgsansattes arbeid (arbeidsområder og rammer) i samspill med de eldres hjemmeliv, og endringer i pårørendes medansvar og -innflytelse.

Dette delprosjektet bidrar teoretisk og praktisk til arbeidet med omsorg og velferdsteknologi. Vi har som mål å bygge opp en ny forståelse for hvilke muligheter teknologien gir for samhandling mellom mennesker og teknologi i omsorgsarbeid. For å nå dette målet følger vi hverdags- og arbeidsliv, undersøker behov og ønsker, og studerer livsforløpet til teknologiske tjenester i "smarte hjem". I tillegg evaluerer vi eksisterende tekniske løsninger sammen med deres brukere, og vi eksperimenterer med å utvikle nye løsninger -- også det sammen med brukerne. Alternative tekniske løsninger kan danne grunnlag for innspill til fremtidens eldreomsorg.

Dette delprosjektet er en del av forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssystem for alle (A3). 

A3 ble gjennomført av forskergruppen Design av informasjonssystemer (DESIGN), Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd, Verdikt-programmet (2009 - 2014).

Forskere

Partnere

Aktiviteter

  Egen sluttrapport kommer

  Resultater fra dette delprosjektet

  Liste over aktiviteter