e-Me (avsluttet)

Hovedmålet med prosjektet e-Me er å framskaffe ny kunnskap om inkluderende identifiserings- og autentiseringsmekanismer i nye sosiale medier.

e-Me er et forskerprosjekt som finansieres av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd. Totalrammen for prosjektet er 13.200.000 kr.

Til prosjektet knyttes ett doktorgradsarbeid og ett postdoktorstipend.

e-Me-prosjektet startet opp i mai 2010, og varer ut 2013.

Les mer om e-Me på www.e-me.no/Mennesker.html.

 

 

Publisert 11. jan. 2011 10:41 - Sist endret 6. apr. 2017 10:30