SPLUF: Studietilbud for Programmerbar Logikk-Utvikling på Fjernlab (avsluttet)

Studietilbud for Programmerbar Logikk-Utvikling på Fjernlab (SPLUF) er et prosjekt finansiert av Norgesuniversitetet (2014-2016).

Målsetningen er å legge til rette for å lære å bruke programmerbar logikk-teknologien inkludert designspråk, test og verifikasjon basert på praktisk arbeid på fjernlab.

 

For effektivt å kunne lære maskinvaredesign med programmerbar logikk-teknologi inkludert designspråk, test og verifikasjon kreves en kombinasjon av  studering og praktisk utprøving. Vi er nå på god vei med å utvikle et slikt tilbud som gir mulighet for å gjøre det på en fleksibel måte gjennom bruk av videoer og  flervalgsoppgaver som støtter bruken av tradisjonelle lærebøker, samt praktiske laboratorieoppgaver på en fjernlab. Det er fokus på å lage pedagogisk bra opplegg med passe lange videoer med etterfølgende flervalgsoppgaver. Noen deler av pensum egner seg bra til selvstudium basert på lærebøker, men da har vi utviklet tilhørende flervalgsoppgaver for at studentene kan teste eget læringsutbytte.

Følgende kurs inngår i prosjektet:

Digital systemkonstruksjon

Advanced digital systems design

 

Du kan lese mer om læringsressursene her

Prosjektet er også beskrevet i en artikkel i Elektronikk nr. 12, 2016

Presentasjon av prosjektet på FPGA-forum 2017

 

Emneord: mooc, fleksibel læring, elektronikk, maskinvare
Publisert 13. apr. 2015 20:09 - Sist endret 13. nov. 2018 06:22