John Von Neumann-medaljen for 2002 tildelt Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl

Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl fikk tildelt IEEE sin prestisjefulle pris: John von Neumann-medaljen for 2002.
Sammen med Turing-prisen blir den betraktet som den høyeste utmerkelsen det er mulig å få for dataforskere. Utmerkelsen er blitt tildelt årlig siden 1992. De 11 som har fått prisen siden den gang, hører til det absolutte toppskiktet av de som har bidratt til dataforskningen og utviklingen de siste 50 år. Nygaard og Dahl er de første programmeringsspråk-forskere som har fått prisen. Bare én europeer har fått prisen før dem. Således er dette en anerkjennelse til hele det norske vitenskapelige miljøet.Nygaard og Dahl har fått prisen "for the introduction of the concepts underlying object-oriented programming through the design and implementation of SIMULA67". De utførte dette arbeidet mens de var ansatt ved Norsk Regnesentral, og videreførte det senere som professorer ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.Nedenfor følger teksten i det brevet som er sendt mottakerne, samt en liste som viser hvem som tidligere har mottatt medaljen
Av Sigrun Vedø Lien
Publisert 3. nov. 2007 01:00 - Sist endret 11. feb. 2011 09:08