Pris for fremragende undervisning til Tone Bratteteig

Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, får pris for fremragende undervisning av Olav Thon Stiftelsen.

Begrunnelse: Tone Bratteteig har planlagt, organisert og holdt undervisning på alle nivåer: fra førsteårsemner på lavere grad til PhD-emner. Hun har undervist i store emner med flere hundre studenter og hun har undervist seminar- og studiobaserte emner med fokus på tett oppfølging av få studenter.

Prisen deles ut i Universitetets aula den 8. mars.

Tone Bratteteig fikk utdanningsprisen ved UiO i 2016.

Olav Thon-stiftelsen deler ut for 2018 i alt 42 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, fem nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og tre nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

Publisert 11. jan. 2018 14:11 - Sist endret 25. okt. 2019 10:15