Infoskjermer i Ole-Johan Dahls hus

I Ole-Johan Dahls hus finnes det 26 infoskjermer som styres gjennom en sentral løsning. Redaktøransvar er underlagt IFIs nettredaktør.

Hvordan publisere på infoskjermene?

  • Format? Bildefil f.eks. jpg eller png (ikke ppt) i størrelse 1920x1080 piksler. Eller videoformat (mp4).
    Adm eller drift kan ikke bidra med produksjon av plakater/innhold.
  • Når? Angi startdato og sluttdato for visning.
  • Hvor? Oppgi evt om bildet skal vises i studentarealer og/eller for ansatte.
  • Hvem? Sendes til kommunikasjon@ifi.uio.no.

Teknisk kvalitet og redaksjonelt innhold blir vurdert.

Når det gjelder redaksjonelle vurderinger prioriterer vi:

  • Viktig informasjon for brukere i Ole-Johan Dahls hus
  • Faglige og/eller sosiale arrangementer i Ole-Johan Dahls hus
  • Foreningsaktiviteter ved IFI

Arrangementer andre steder på Blindern får lavere prioritet. Kommersiell aktivitet tillates ikke.

Publisert 13. mars 2014 15:45 - Sist endret 19. apr. 2022 10:50