Personell og forskningsgrupper

Vitenskapelig ansatte

Seksjonsleder
professor
Nestleder
professor
professor
professor
 
professor
   
Senior ekspert
professor
Prosjektleder
 
 
 

Teknisk og administrativt ansatte

       
Ingeniør
Analytisk kjemi
Strålevernkoordinator
Kjernekjemi
 
 
 
 
 

Forskningsgrupper

 
Analytisk kjemi
Spektroskopi og NMR
 

 

 

Publisert 24. nov. 2015 09:12 - Sist endret 11. feb. 2019 13:12